supervíziA a mentoring v pomáhajúcich profesiách 

zvyšovanie rodičovských zručností  

individuálne, 
párové 
A skupinové konzultácie

FILIÁLNA
TERAPIA

vedenie svojpomocných skupín 
,,Súcit so sebou"

NÁHRADNÁ
RODINNÁ
STAROSTLIVOSŤ

sociálno-právny servis
PRI ROZVODoVOM KONANÍ

sociálne služby pri riešení krízových udalostí v rodine

vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť